Welsh verbal inflection

Person Future Tense Perfective Preterite Tense Potential Tense (Conditional) Irrealis Tense (Pluperfect)
1SG canaf cenais canwn canaswn
 mi gana i  mi ganais i  mi ganwn i
2SG ceni cenaist canit   canait
 mi gani di  mi ganaist ti  mi ganet ti
3SG cn canodd canai canasai
 mi ganiff, mi ganith o  mi ganodd o  mi ganai fo
1PL canwn canasom canem canasem
 mi ganwn ni  mi gan(s)on ni  mi ganen ni
2PL cenwch canasoch canech canasech
 mi ganwch chi  mi gan(s)och chi  mi ganech chi
3PL canant canasant canent canasent
 mi ganan nhw  mi gan(s)on nhw  mi ganen nhw
IMPS cenir canwyd cenid canasid, canesid

Subjunctive

Person Present Tense Preterite Tense
1SG canwyf canwn
2SG cenych cenit
3SG cano canai
1PL canom canem
2PL cenoch canech
3PL canont canent
IMPS caner cenid

Auxiliaries

gwneud

Indicative

Person Future Tense Perfective Preterite Tense Potential Tense (Conditional) Irrealis Tense (Pluperfect)
1SG gwnaf gwneuthum gwnawn gwnaethwn
 mi wna i  mi wnes i  mi wnawn i
2SG gwnei gwnaethost gwnait gwnaethit
 mi wnei di  mi wnest ti  mi wnaet ti
3SG gwn gwnaeth gwni gwnaethai
 mi wnaiff o  mi wnaeth o  mi wni o
1PL gwnawn gwnaethom gwnaem gwnaethem
 mi wnawn ni  mi wnaethon ni  mi wnaen ni
2PL gwnewch gwnaethoch gwnaech gwnaethech
 mi wnewch chi  mi wnaethoch chi  mi wnaech chi
3PL gwnnt gwnaethant gwnaent gwnaethent
 mi wnn nhw  mi wnaethon nhw  mi wnaen nhw
IMPS gwneir gwnaed gwneid gwnaethid

Subjunctive

Person Present Tense Preterite Tense
1SG gwnelwyf gwnelwn
2SG gwnelych gwnelit
3SG gwnl, gwnelo gwnelai
1PL gwnelom gwnelem
2PL gwneloch gwnelech
3PL gwnelont gwnelent
IMPS gwneler

cael

Indicative

Person Future Tense Perfective Preterite Tense Potential Tense (Conditional) Irrealis Tense (Pluperfect)
1SG caf cefais cawn cawswn
 mi ga i  mi ges i  mi gawn i
2SG cei cefaist cait cawsit
 mi gei di  mi gest ti  mi gaet ti
3SG caiff cafodd ci cawsai
 mi gaiff o  mi gafodd o  mi gi o
1PL cawn cawsom caem cawsem
 mi gawn ni  mi gawson ni  mi gaen
2PL cewch cawsoch cawsech cawsech
 mi gewch chi  mi gawsoch chi  mi gaech chi
3PL cnt cawsant caent cawsent
 mi gn nhw  mi cawson nhw  mi gaen nhw
IMPS ceir cafwyd ceid cawsid

Subjunctive

Person Present Tense Preterite Tense
1SG caffwyf caffwn, cawn
2SG ceffych caffit, cait
3SG caffo caffai, ci
1PL caffom caffem, caem
2PL ceffoch caffech, caech
3PL cafont caffent, caent
IMPS caffer ceffid, ceid

cael

Indicative

Person Present Tense Future Tense Imperfective Preterite Tense Perfective Preterite Tense Potential Tense (Conditional) Irrealis Tense (Pluperfect)
1SG yr (yd)wyf byddaf yr oeddwn bm byddwn, bawn buaswn
 rydw i  bydda i  roeddwn i  bues i  byddwn i  baswn i
2SG yr (yd)wyt byddi yr oeddit buost byddit, baet buasit
 rwyt ti  byddi di  roeddet ti  buest ti  byddet ti  basit ti
3SG (yd)yw, y mae, oes, sydd bydd yr oedd bu byddai, bai buasai
 ydy, mae o, oes, sy  bydd o  roedd o  buodd o  byddai fo  basai fo
1PL yr (yd)ym byddwn yr oeddem buom byddem, baem buasem
 rydyn ni  byddwn ni  roedden ni  buon ni  bydden ni  basen ni
2PL yr (yd)ych byddwch yr oeddech buoch byddech, baech buasech
 rydych chi  byddwch chi  roeddech chi  buoch chi  byddech chi  basech chi
3PL (yd)ynt, y maent byddant yr oeddent buant/buont byddent, baent buasent
 maen nhw, ydyn nhw  byddan nhw  roedden nhw  buon nhw  bydden nhw  basen nhw
IMPS (yd)ys byddir oeddid buwyd byddid buasid

Subjunctive

Person Present Tense Preterite Tense
1SG bwyf, byddwyf byddwn, bawn
 bof i  byddwn i
2SG bych, byddych byddit, baet
 bot ti  byddet ti
3SG bo, byddo byddai, bai
 bo fo  byddai fo
1PL bm, byddom byddem, baem
 bn ni  bydden ni
2PL boch, byddoch byddech, baech
 boch chi  byddech chi
3PL bnt, byddont byddent, baent
 bn nhw  bydden nhw
IMPS bydder